Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

20 tháng 6 2023 15:17

câu hỏi

Một khu đất hình chữ Nhật có chiều rộng 36 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng tính diện tích hình chữ Nhật đó

Một khu đất hình chữ Nhật có chiều rộng 36 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng tính diện tích hình chữ Nhật đó


10

2


Đặng Đ

21 tháng 6 2023 06:59

<p>Chiều dài khu đất đó là :</p><p>&nbsp; &nbsp;36 x 3 = 108 m&nbsp;</p><p>Diện tích khu đất là :</p><p>&nbsp; &nbsp;36 x 108 = 3888 m vuông</p>

Chiều dài khu đất đó là :

   36 x 3 = 108 m 

Diện tích khu đất là :

   36 x 108 = 3888 m vuông

Lgl L

22 tháng 6 2023 15:17

<p>Chiều dài khu đất đó là :</p><p>&nbsp; &nbsp;36 x 3 = 108 (m)&nbsp;</p><p>Diện tích khu đất là :</p><p>&nbsp; &nbsp;36 x 108 = 3888 (m vuông)</p>

Chiều dài khu đất đó là :

   36 x 3 = 108 (m) 

Diện tích khu đất là :

   36 x 108 = 3888 (m vuông)

Tú T

23 tháng 6 2023 01:46

Chiều dài khu đất hình chữ nhật là: 36 × 3 = 108 ( m ) Diện tích khu đất hình chữ nhật là: 108 × 36 = 3888 ( m vuông )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận