Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ M

24 tháng 1 2022 13:58

câu hỏi

một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.


20

7


Võ M

24 tháng 1 2022 13:58

giải giúp mình với nhé

Lê H

24 tháng 1 2022 15:21

ảnh đâu?

Tô R

25 tháng 1 2022 01:18

hình j

Griezmann G

25 tháng 1 2022 03:07

Ảnh là gì phải gửi ảnh mới biết

Pham H

29 tháng 1 2022 03:03

hình ở mô

Đức M

29 tháng 1 2022 09:41

A đù 🤬

NHUAN L

29 tháng 1 2022 11:57

hình i

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

20020÷200

2

Lihat jawaban (1)