Square root
VBT
Calculator
magnet

Phong T

18 tháng 10 2021 13:44

câu hỏi

một khu rừng hình chữ nhật có chu vi 5km 60dam .chiều dài hơn chiều rộng 800m . a.hỏi diện tích khu rừng đó bằng bao nhiêu ha,bao nhiêu mét vuông? b.biết rằng 1/3diện tích khu rừng trồng cây mới, hãy tính tỉ số diện tích trồng cây mới và diện tích phần còn lại của rừng?.


13

4


Phong T

18 tháng 10 2021 13:47

em cần giúp

Childness_cute_côđơn C

21 tháng 10 2021 09:48

5km60dam=5600m Chiều dài là (5600+800):2=3200m Chiêif rộng là 5600-3200=2400m Diện tích rừng là 3200×2400=7680000m2 =768 ha Diện tích còn lại 7680000-(7680000÷3)=5120000 m2

Childness_cute_côđơn C

21 tháng 10 2021 09:49

sorry là 256/512 hay 1/2

Childness_cute_côđơn C

22 tháng 10 2021 03:04

bằng cách lấy(7680000÷3)÷5120000=256/512

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bác Hùng làm một thùng đựng rác , bằng tôn không có nắp có các kích thước như sau Chiều dài 1m Chiều Rộng 0,5 m Chiều cao 1,2 m. Tính diện tích tôn để làm thùng (phần mép Hàn không đáng kể )

0

Lihat jawaban (1)