Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ Q

23 tháng 10 2019 14:43

câu hỏi

một khu rừng có trữ lượng gỗ là 4x10 mũ -5 mét khối. biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng là 4% mỗi năm. hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bai nhiêu mét khối gỗ


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 06:14

Được xác nhận

Xin chào em Vũ Q Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Hoàng T

29 tháng 10 2019 17:41

4,8×10^(-5) phải k bn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

y=(x^2-1)(x^3+2)

0

Lihat jawaban (1)