Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

23 tháng 2 2023 12:41

câu hỏi

một khối sắt có thể tích 3 dm3 cân nặng 23,4 kg . hỏi 1 thỏi sắt cùng loại có thể tích 200 cm3 cân nặng bao nhiêu kg ?


4

1


Nguyễn M

23 tháng 2 2023 14:19

<p>Đổi 3 dm<sup>3</sup>=3000cm<sup>3</sup></p><p>Một thỏi sắt cùng loại nặng là</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 23,4÷(3000÷200)=1,56(kg)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số: 1,56kg</p>

Đổi 3 dm3=3000cm3

Một thỏi sắt cùng loại nặng là

              23,4÷(3000÷200)=1,56(kg)

                                    Đáp số: 1,56kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10+10=

36

Lihat jawaban (18)