Square root
VBT
Calculator
magnet

Đường L

16 tháng 3 2023 13:11

câu hỏi

một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,8 . mỗi đề - xi - mét khối kim loại đó can nặng là 7 kg . hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki - lô - gam ?

một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,8 . mỗi đề - xi - mét khối kim loại đó can nặng là 7 kg . hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki - lô - gam ?


3

1


Jennie J

19 tháng 3 2023 13:38

<p>Bsjejbdj4</p>

Bsjejbdj4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mẹ hái được 27kg chè , chị hái được ít hơn mẹ 12kg chè nhưng lại hơn em 6kg chè. Hỏi trung bình mỗi người hái được bao nhiêu ki-lô-gam chè?

2

Lihat jawaban (1)