Square root
VBT
Calculator
magnet

SaLy L

09 tháng 5 2022 01:25

câu hỏi

một khối khí được nhốt trong một xilanh và pittông ở áp suất 1,5.10 mũ 5 pa. nén đẳng nhiệt để thể tích khí còn 1/3 thể tích ban đầu . Áp suất của khối khí trong bình lúc này là bao nhiêu ?


1

1


M. Van

09 tháng 5 2022 03:43

Trạng thái 1: P1 = 1,5.10^5 Pa, V1 Trạng thái 2: V2 = V1/3, P2=? ADCT: P1V1 = P2V2 => P2=3.P1=4,5.10^5 Pa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật khối lượng 20 kg được coi là chất điểm đang đứng yên thì chịu tác dụng đồng thời của hai lực có độ lớn 4N và 5N và có phương hợp nhau góc 28° nằm trong cùng mặt phẳng song song với phương ngang. Sau 25 giây kể từ lúc bắt đầu tác dụng lực thì vật đi được quãng đường bao nhiêu

10

Lihat jawaban (2)

trong từ trường của dòng điện tròn, khi xác định được chiều của dòng điện rồi thì mình đặt vecto cảm ứng từ như thế nào ạ với cả cái kí hiệu dấu nhân dấu chấm đặt ở đâu ạ?

37

Được xác nhận