Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ P

21 tháng 12 2019 16:16

câu hỏi

Một kích dùng dầu có diện tích pít-tông nhỏ là s1=20cm^2, diện tích pít-tông lớn là s2=200cm^2 . a) Khi tác dụng 1 lực F1=200N lên pít-tông nhỏ thì sẽ nâng được 1 vật ở pít-tông lớn có khối lượng lớn nhất là bao nhiêu? b) Khi tác dụng 1 lực F2=200N lên pít-tông lớn thì sẽ nâng được 1 vật ở pít-tông nhỏ có khối lượng lớn nhất là bao nhiêu?


0

1


TruongPhucVinh T

29 tháng 3 2020 02:18

Ko tóm nha Khối lượng của vật ở Pít tông big F2=S2*f1/s1=F2*10=M2 Khối lượng của vật ở Pít tông small f1=s1*F2/S2=f1*10=M1 Hơi tắt tí nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một người đi bộ với vận tốc 4km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc, biết thời gian cần để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc là 30phút.

8

Được xác nhận