Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiên N

17 tháng 4 2020 05:32

câu hỏi

Một đội xe dự định phải trở 60 tấn gạo ủng hộ người dân gặp khó khăn do dịch covid gây ra . Lúc sắp khởi hành có 3 xe phải điều đi làm việc khác . Vì vậy mỗi xe phải trở nhiều hơn một tấn gạo . Tính số xe lúc đầu của đội


0

1


Loi T

17 tháng 4 2020 06:32

9

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC nhọn(AB

6

Lihat jawaban (1)