Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ Ý

09 tháng 2 2023 08:00

câu hỏi

Một đội văn nghệ có 13 người gồm 8 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập một nhóm đồng ca gồm 4 người biết rằng trong nhóm có nhiều nhất 1 nữ

Một đội văn nghệ có 13 người gồm 8 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập một nhóm đồng ca gồm 4 người biết rằng trong nhóm có nhiều nhất 1 nữ

 

 

 


17

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

09 tháng 2 2023 14:14

Được xác nhận

<p>Chào em Hồ Ý,</p><p>Đây là dạng bài thuộc dạng tổ hợp - chỉnh hợp.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Số cách chọn thành viên nữ: 5 cách</p><p>Số cách chọn các thành viên còn lại toàn nam: 8C3 = 56</p><p>Vậy có 56.5= 280 cách chọn&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Hồ Ý,

Đây là dạng bài thuộc dạng tổ hợp - chỉnh hợp.

 

Bài giải chi tiết:

Số cách chọn thành viên nữ: 5 cách

Số cách chọn các thành viên còn lại toàn nam: 8C3 = 56

Vậy có 56.5= 280 cách chọn 

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận