Square root
VBT
Calculator
magnet

VŨ H

18 tháng 10 2020 07:29

câu hỏi

một đội 12 học sinh trồng được 36 cây nếu số cây mỗi học sinh trồng được là như nhau thì một lớp có 45 học sinh sẽ trồng được bao nhiêu cây


5

2


Ngọc N

19 tháng 10 2020 01:42

1 học sinh trồng được: 36 : 12 = 3 (cây) 45 học sinh trồng được: 3 x 45 = 135 (cây)

Huy N

21 tháng 10 2020 12:25

135 cây

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

³⁴/5-y=18/5

4

Lihat jawaban (2)