Square root
VBT
Calculator
magnet

Lien H

30 tháng 11 2019 10:57

câu hỏi

một hinh chu nhật co chu vi 123m.biêt chiêu dai hơn chiêu rong 45m2.tinh dien tinh hinh chu nhật


1

1


Mnhi M

24 tháng 11 2020 04:22

Đầu tiên tính nửa chu vi: 123 : 2 = a chẳng hạn sau đó chiều dài (a : 2) + 45 = ... cứ vậy mà tính tiếp thôi, nhưng mình nghĩ bạn nên xem thử lại đề xem đúng không, chứ theo trên mình thấy ra số hơi lẻ ấy ngoài ra chiều rộng thì không có đơn vị m2 nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

người ta phải dùng 264 chuyến xe để chở hết 924 tấn hàng . hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tấn hàng

0

Lihat jawaban (1)