Square root
VBT
Calculator
magnet

Han N

08 tháng 12 2019 09:25

câu hỏi

một hộp sữa có khối lượng là 397 gam và thể tích là 320 cm khối Hãy tính khối lượng riêng của hộp sữa


0

1


Hiroshi Y

11 tháng 12 2019 09:42

Đổi 397g = 0,397 kg Đổi 320 cm khối = 0,000320 m khối ( ko biết đúng ko 😅 ) Khối lượng riêng của hộp sữa là : D = m : V = 0,397 : 0,000320 = 1240, 625 ( kg / m khối ) ( ko biết đúng ko nữa 😅 )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều? A. Giá trị trung bình B. Giá trị cực tiểu C. Giá trị hiệu dụng D. Giá trị cực đại

4

Lihat jawaban (1)

Đây là bình nóng lạnh mà gia đình Kiên đang sử dụng. Em hãy cho biết, khi bình nóng lạnh hoạt động, đã có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

2

Được xác nhận