Square root
VBT
Calculator
magnet

Trúc L

14 tháng 10 2022 08:18

câu hỏi

Một hộp quà hình hộp chữ nhật AEDCMNTR có CF = 12cm ; MR = 10cm ; MB = 8cm . Tính diện tích xung quanh thể tích của hình hộp này

Một hộp quà hình hộp chữ nhật AEDCMNTR có CF = 12cm ; MR = 10cm ; MB = 8cm . Tính diện tích xung quanh thể tích của hình hộp này


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 08:26

Được xác nhận

<p>Tên hình hộp chữ nhật em ghi không rõ, thầy cô không làm được được nè. Nhờ em chụp lại rõ hơn/ ghi rõ đề bài cho thầy cô nha</p>

Tên hình hộp chữ nhật em ghi không rõ, thầy cô không làm được được nè. Nhờ em chụp lại rõ hơn/ ghi rõ đề bài cho thầy cô nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận