Square root
VBT
Calculator
magnet

Phú G

21 tháng 10 2022 11:41

câu hỏi

một hợp chất gồm x nguyên tử nguyên tố đồng và y nguyên tử nguyên tố oxi và có phân tử khối bằng dvc.tìm số nguyên tử nguyên tố đồng và y nguyên tử nguyên tố oxi. viết công thức của hợp chất


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 13:29

Được xác nhận

Xin chào em Hùng N, Đây là một bài tập thuộc Chương Hóa Trị Bài giải chi tiết: Ta có vì số nguyên tử đồng khác với số nguyên tử oxi trong hợp chất nên ta suy ra hợp chất x có CT là: Cu2O Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trình bày phương pháp phân biệt 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3

2

Được xác nhận