Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai X

26 tháng 6 2020 15:07

câu hỏi

Một hình vuông có diện tích bằng 36 cm vuông. Chu vi hình vuông đó là


2

1


Nguyễn A

27 tháng 6 2020 01:50

6×4=24 bằng 24 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

16759+52579=?????????

9

Lihat jawaban (1)