Square root
VBT
Calculator
magnet

Thắng N

20 tháng 9 2022 06:12

câu hỏi

một hình thang cân có đáy bé ngắn hơn đáy lớn 4dm,chiều cao 40cm,và diện tích là 20dm.Tính độ dài đáy lớn và đáy nhỏ

một hình thang cân có đáy bé ngắn hơn đáy lớn 4dm,chiều cao 40cm,và diện tích là 20dm.Tính độ dài đáy lớn và đáy nhỏ


26

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 06:32

Được xác nhận

<p>Chào em Thắng N<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán Bài hình thang<br>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Thắng N
Đây là một bài tập thuộc môn Toán Bài hình thang
Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)