Square root
VBT
Calculator
magnet

Mi M

09 tháng 1 2020 13:25

câu hỏi

một hình thang có diện tích là 90 mét vuông hiệu của hai đáy là 6 mét biết rằng đáy lớn được tăng thêm 3 mét thì diện tích được tăng lên 9 mét vuông.Tính độ dài mỗi đáy của hình thang


1

1


LêGiaBảo L

10 tháng 1 2020 14:19

đáy lớn 18m đáy bé 12m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một cửa hàng bỏ ra 150 000 đồng tiền vốn mua một chiếc áo .biết khi bán chiếc áo đó cửa hàng lãi 8% .hỏi cửa hàng bán chiếc áo đó với giá bao nhiêu tiền

3

Lihat jawaban (2)