Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenn L

22 tháng 10 2022 07:19

câu hỏi

Một hình lập phương với độ dài cạnh là 60cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lập phương đó.


12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 07:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyenn L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài hình hộp chữ nhật, hình lập phương</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Diện tích xung quanh là: 4.60<sup>2</sup>=14400 (cm<sup>2</sup>)</p><p>Thể tích là: 60<sup>3</sup>=216000 (cm<sup>3</sup>)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyenn L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Câu trả lời chi tiết như sau:

Diện tích xung quanh là: 4.602=14400 (cm2)

Thể tích là: 603=216000 (cm3)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính 1. (x+2y)^(2)

1

Được xác nhận