Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

17 tháng 5 2020 14:46

câu hỏi

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 150m2 . Hỏi a. Diện tính một mặt của hình lập phương đó là bao nhiêu? .75% của thể tích đó là bao nhiêu?


5

1


Ngọc N

07 tháng 8 2020 01:42

Diện tích toàn phần của hình lập phương là a x a x 6 = 150 => a x a = 150 : 6 = 25 (m) = 5 x 5 Diện tích một mặt (diện tích hình vuông) là: 5 x 5 = 25 (m2) Thể tích hình lập phương là: 5 x 5 x 5 = 125 (m3) 75% thể tích đó là: 125 : 100 x 75 = 93,75 (m3)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách thuận tiện nhất 5,4 : 0,4 × 420 + 4,5 × 580 × 3

0

Lihat jawaban (2)