Square root
VBT
Calculator
magnet

Mèo S

13 tháng 1 2023 01:56

câu hỏi

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 4m, chiều cao 5m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó . Tính a) thể tích của hình hộp chữ nhật ; b) thể tích của hình lập phương .

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 4m, chiều cao 5m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó . Tính 

a) thể tích của hình hộp chữ nhật ; 

b) thể tích của hình lập phương .


14

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

13 tháng 1 2023 14:47

Được xác nhận

<p>Chào em Mèo S,</p><p>Đây là dạng bài tính thể tích hình hộp.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>a) Thể tích hình hộp chữ nhật là: 12.4.5= 240 (m<sup>3</sup>)</p><p>&nbsp;</p><p>b) Cạnh của hình lập phương là: (12+4+5)/3 = 7 (m)</p><p>Thể tích hình lập phương là: 7.7.7= 343 (m<sup>3</sup>)</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Mèo S,

Đây là dạng bài tính thể tích hình hộp.

 

Bài giải chi tiết:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật là: 12.4.5= 240 (m3)

 

b) Cạnh của hình lập phương là: (12+4+5)/3 = 7 (m)

Thể tích hình lập phương là: 7.7.7= 343 (m3)

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy chứng minh 1+1=1

36

Lihat jawaban (6)