Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

09 tháng 2 2020 08:24

câu hỏi

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 3 07 chiều dài hơn chiều rộng 97 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


0

1


Hồ N

09 tháng 2 2020 15:50

Chiều dài hình chữ nhật là: (307 + 97) : 2 = 202 (m) Chiều rộng hình chữ nhật là: 307 - 202 = 105 (m) Diện tích hình chữ nhật là: 202 × 105 = 21 210 (m2) Đáp số: 21 210 m2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hiệu quả hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Số lớn gấp 10 lần số bé. Tìm số lớn

15

Lihat jawaban (6)