Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

14 tháng 5 2023 14:40

câu hỏi

một hình chử nhật có chu vi bằng 164m, chiều dài là 52m. chiều rộng hình chử nhật là bao nhiêu?


23

2


My M

14 tháng 5 2023 22:29

<p>30</p>

30

Hung P

15 tháng 5 2023 07:29

<p>30</p>

30

Ssss S

15 tháng 5 2023 15:31

30m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

14

Được xác nhận