Square root
VBT
Calculator
magnet

Khuyên H

04 tháng 4 2020 10:46

câu hỏi

một hình chữ nhật có chu vi 120m,chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. tính dien tich hinh chu nhat


0

2


Meššenger V

04 tháng 4 2020 11:04

500m2

Ân Â

04 tháng 4 2020 12:16

72.0002

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1746:20 ×304 hehe

0

Lihat jawaban (5)