Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

20 tháng 2 2023 15:31

câu hỏi

Một hình chữ Nhật có chiều rộng 12cm,biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng.Tính diện tích hình đó.

Một hình chữ Nhật có chiều rộng 12cm,biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng.Tính diện tích hình đó.

 


29

1


Hạ A

22 tháng 2 2023 09:55

<p>Chu vi của hình chữ nhật là:&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12x6 = 72cm</p><p>Nửa chu vi hình chữ nhật là:&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 72:2 = 36cm</p><p>Diện tích hình chữ nhật là:&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12x36=432 cm2</p><p>Đáp số : 432 cm2</p>

Chu vi của hình chữ nhật là: 

                 12x6 = 72cm

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 

                  72:2 = 36cm

Diện tích hình chữ nhật là: 

                12x36=432 cm2

Đáp số : 432 cm2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)

(-30)+(-29)+(-28)+.......+(-1)

16

Được xác nhận