Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

19 tháng 12 2019 13:50

câu hỏi

Một hình chữ nhât có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Chiều rộng kém chiều dài 10m. Tính diện tích hình chữ nhật đó


0

1


Dinh P

20 tháng 12 2019 06:15

chiều rộng : 10÷(5-3) ×3=15(m) chiều dài :15+10=25(m) diện tích:25×15=375(m²) đáp số:375m²

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai chỉ cho em 13.472 : 421

9

Lihat jawaban (2)