Square root
VBT
Calculator
magnet

Kỳ T

26 tháng 1 2022 06:56

câu hỏi

Một hình chữ nhật có chiều dài 7cm chiều rộng 6cm tính chu vi hình chữ nhật


38

15


FAN H

26 tháng 1 2022 07:00

28 cm

Kỳ T

26 tháng 1 2022 08:12

28 sai

Kỳ T

26 tháng 1 2022 08:12

26 mới đúng

Tuấn K

26 tháng 1 2022 10:28

hợp lý

Tô R

26 tháng 1 2022 11:08

(7+6)×2=26 cm

Kookie K

28 tháng 1 2022 05:49

Bài giải Chu vi hình chữ nhật là: (7+6)×2=26 (cm) Đáp số:26cm

NHUAN L

29 tháng 1 2022 11:56

26 nha

Nguyễn P

30 tháng 1 2022 02:17

Chu vi hình chữ nhật là : (7+6) × 2 = 26( cm ) Đáp / số : 26 cm

Ngọc N

30 tháng 1 2022 14:09

1000000000000000000000000(389;456789)

Ngọc N

30 tháng 1 2022 14:10

bằng bao nhiêu?

Ngọc N

30 tháng 1 2022 14:10

tôi cũng không biết?

Cao T

31 tháng 1 2022 08:04

Chứ vi HCN là : (7+6)x 2=26(cm) Đáp số :26 cm

Khoanguyen K

01 tháng 2 2022 13:19

26 cm

Nguyễn H

01 tháng 2 2022 14:00

Bằng 26

Khoanguyen K

04 tháng 2 2022 08:23

26cm nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10×9÷6+30

7

Lihat jawaban (2)