Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy T

02 tháng 11 2022 02:04

câu hỏi

Một hình chữ nhật có chiều dài 6000m,chiều rộng 40km.Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật đó.

alt

4

1


NThy N

02 tháng 11 2022 02:57

<p>Đáp án đây em nhé</p>

Đáp án đây em nhé

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)