Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh N

03 tháng 2 2023 14:50

câu hỏi

một hình bình hành có độ dài đáy là 456 m,chiều cao là 456m nốt vậy diện tích là bao nhiêu ?


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

04 tháng 2 2023 04:45

Được xác nhận

<p>Chào em Minh N,</p><p>Đây là dạng bài tính diện tích hình bình hành&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>S<sub>hình bình hành</sub> = 1/2 x Chiều cao x Cạnh đáy</p><p>S<sub>hình bình hành </sub>= 1/2 x 456 x 456 = 103968 (m<sup>2</sup>)</p><p>Đáp số: S<sub>hình bình hành </sub>= 103968 m<sup>2</sup></p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Minh N,

Đây là dạng bài tính diện tích hình bình hành 

 

Bài giải chi tiết:

Shình bình hành = 1/2 x Chiều cao x Cạnh đáy

Shình bình hành = 1/2 x 456 x 456 = 103968 (m2)

Đáp số: Shình bình hành = 103968 m2

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.

Cảm ơn em.

Lionel M

10 tháng 2 2023 11:24

ko bt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách thuận tiện nhất 49/5-1/2-1/4-1/8-1/16-1/32

0

Lihat jawaban (2)