Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh L

09 tháng 8 2022 14:29

câu hỏi

Một hỗn hợp gồm 2 kim loại : một kim loại chỉ có hóa trị 2 và một kim loại vừa có hóa trị 2 vừa có hóa trị 3 , có khối lượng 1,84g . Khi cho X tác dụng với dung dịch HCl due thì X tan hết cho ra 1,12 lít H2 (đktc) . Còn nếu cho X tan hết trong dung dịch HNO3 thì thu được 0,896 lít khí NO (đktc) . a) Viết PTHH b) Tìm hệ thức giữa 3 khối luọnge của 2 kim loại trên . Suy ta tên các kim loại trên . Biết rằng kum loại có hóa trị 2 và hóa trị 3 có thể là Fe hoặc Cr


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

24 tháng 8 2022 16:39

Được xác nhận

Xin chào em Thanh L, Đây là một bài tập thuộc Chương Giải toán theo phương trình hóa học Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 20: Tổng số hạt cơ bản trong phân tử M2X là 140, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 22. Công thức phân tử của M2X là

0

Được xác nhận