Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

03 tháng 5 2020 03:07

câu hỏi

Một hỗn hợp gồm 2 khí CH4 và C2H4 để thu được khí CH4 tinh khiết ta dùng hóa chất nào?


7

1


Quyên Q

17 tháng 5 2020 07:20

Dẫn hỗn hợp khí (CH4 và C2H4) qua dd Br2 , thì khí C2H4 bị giữ lại do có phản ứng hóa học xảy ra, còn lại thu được CH4 tình khiết PTHH: C2H4 +Br2 = C2H4Br2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 8 gam CuO vào 200 gam dung dịch HCl 10,95% thu được dung dịch A. Tính C% các chất có trong dung dịch A

9

Được xác nhận