Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

09 tháng 5 2022 12:12

câu hỏi

một hòn bi có khối lượng 50g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 5m/s từ độ cao 1,2m so với mặt đất,lấy g =10m/s² a, Tính các giá trị động năng,thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật.? b,Xác định vị trí vật đạt độ cao cực đại


3

1


M. Van

10 tháng 5 2022 03:37

a. Tại vị trí ném: Động năng: Wd = 1/2 mv^2 = 0,625 J Thế năng: Wt = mgh = 0,6 J Cơ năng: W = Wt + Wd = 1,225 J b. Tại độ cao cực đại vận tốc của vật bằng O. W = Wt max = m.g.hmax => hmax = 2,45 m.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sử dụng kiến thức về lực Lo-ren-xơ đề giải thích một hiện tượng trong đời sống

0