Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

04 tháng 1 2020 01:29

câu hỏi

một học sinh nặng 60kg đứng trên sàm nhà nằm ngang . tính áp suất đo của bạn đó a tác dụng lên sàng nhà. biết diện tích tiếp xúc giữa hai bàn chân bạn học sinh và sàn nhà là 0,03 m²


0

1


Anh V

10 tháng 1 2020 04:39

Trọng lượng của học sinh đó P = 10.m = 10.60 = 600N mà F = P= 600N Áp suất của học sinh đó p = F.S = 600.0.03 = 18 Pa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một vật có khối lượng 8kg đặt trên mặt sàn nằm ngang. Diện tích mặt tiếp của vật với mặt sàn là 50cm vuông. Tính áp suất tác dụng lên mặt sàn

0

Lihat jawaban (2)

biểu diễn lực hút của Trái Đất tác dụng vào quả dừa có khối lượng 2kg(tỉ lệ xích tự chọn)

13

Được xác nhận