Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

02 tháng 11 2022 13:44

câu hỏi

Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng hồ là: Chiều dài 15m, chiều rộng 7m, chiều sâu 2m a) [TH] Tính thể tích của hồ bơi b) [TH] Tính diện tính cần lát gạch bên trong lòng hồ c) [VD] Biết gạch dùng để lát hồ bơi hình vuông có cạnh 50cm. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát bên trong lòng hồ bơi

Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng hồ là: Chiều dài 15m, chiều rộng 7m, chiều sâu 2m

a) [TH] Tính thể tích của hồ bơi

b) [TH] Tính diện tính cần lát gạch bên trong lòng hồ

c) [VD] Biết gạch dùng để lát hồ bơi hình vuông có cạnh 50cm. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát bên trong lòng hồ bơi

alt

27

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 11 2022 11:57

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Phần Thể tích hình hộp Bài giải chi tiết: a) Thể tích hồ bơi là: V= 15.7.2=210m3 b) Diện tích lòng hồ là: S= 15.7 = 105m2 c) Diện tích viên gạch là: 0,5.0,5= 0,25m2 Số viên gạch cần để lát gạch hồ bơi là: 105/0,25=420 viên Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 24. Biết rằng 1^(2)+2^(2)+3^(2)+…+10^(2)=385, Tính nhanh đurợe tống: S=2^(2)+4^(2)+6^(2)+…+20^(2)

0

Được xác nhận