Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ T

09 tháng 12 2019 11:21

câu hỏi

Một gen ở vi khuẩn E. coli có 2300 nucleotit và một số nucleotit loại X chiếm 22% tổng sôe nucleotit cua gen. Số nucleotit loại T của gen là


2

1


K. Đan

17 tháng 1 2020 10:51

Chào em! Giải N = 2300 X = 0,22N = 506 -> T = N/2 – X = 644 (Nu) Thân mến!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

quần thể là gì

8

Được xác nhận

Ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Khi nói về các phân tử ADN trong mỗi tế bào của cơ thể loài thực vật này, có bao nhiêu phát biểu đúng? I. Có 24 phân tử ADN khác nhau trong mỗi tế bào. II. Các gen trong một tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã khác nhau. III. Số nhóm gen liên kết là 12. IV. Vật chất di truyền ở cấp độ tế bào nằm trong nhân là phân tử ADN xoắn kép, dạng thẳng. A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

27

Lihat jawaban (1)