Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim T

24 tháng 12 2019 08:29

câu hỏi

Một gen dài 2448 angstrong có A=15% tổng số Nu, phân tử mArn do gen đó tổng hợp có U=36 Ribonu và X=30% số Ribonu của mạch a/ Tính số Ribonu từng loại của mArn nói trên b/ tỉ lệ% từng loại đơn phân trong mạch khuôn của gen?


0

1


Đ. Tuấn

02 tháng 1 2020 11:15

Chào em! Bài toán này em có thể giải theo thứ tự sau: 1. Xác định số lượng nuclêôtit (nu) của gen 2. Xác định số nu mỗi loại của gen 3. Xác định số nu mỗi loại trên ARN 4. Xác định tỉ lệ % từng loại đơn phân trong mạch khuôn của gen? Ở ý 1, để xác định số lượng nu của gen (N) ta dựa vào chiều dài của gen (l) N = l x 2 : 3.4 = 2448 x 2 : 3.4 = 1440 (nu) Ở ý 2, ta có A = T = 15% => G = X = 35% Số nu mỗi loại của gen sẽ là A = T = 1440 x 15% = 216 G = X = 1440 x 35% = 504 Ở ý 3, số lượng nu trên một mạch gen = 1440 : 2 = 720 = số rnu trên ARN Ta có rU = 36 rX = 30% ARN = 30% x 720 = 216 Ta lại có: rA + rU = A (mạch khuôn) = T (mạch khuôn) = 216 => rA = 180 rG + rX = G (mạch khuôn) = X (mạch khuôn) = 504 => rG = 288 Như vậy, đáp án câu a rA = 180, rU = 36, rG = 288, rX = 216 Ở ý cuối, ta có rA = T (mạch khuôn) = 180 = 25% mạch khuôn gen rU = A (mạch khuôn) = 36 = 5% mạch khuôn gen rX = G (mạch khuôn) = 216 = 30% mạch khuôn gen rG = X (mạch khuôn) = 288 = 40% mạch khuôn gen   Đây là cách giải bài toán này, em có thể tham khảo. Nếu em còn thắc mắc thì cứ hỏi thêm em nhé! Cảm ơn em nhiều ^^

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chức năng của tế bào nhân sơ

0

Lihat jawaban (1)