Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

08 tháng 10 2022 14:57

câu hỏi

một gen có số liên kết giữa đường và axit là 4798 . trên mạch thứ nhất của gen này chứa 12,5% A,25%T.trên mạch thứ 2 của gen có 30%G a)tính tỉ lệ phần trăm số lượng từng loại nu trên mỗi mạch gen b) tính H,C,M của gen


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 14:51

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 12 Bài giải chi tiết: Số nu của gen là: N=(4798+2)/2=2400 (nu) Theo NTBS ta có: A1=T2=12,5% A2=T1=25% G1=X2=100%-(12,5%+25%+30%)=33,5% G2=X1=30% Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)