Square root
VBT
Calculator
magnet

Luyến N

04 tháng 11 2019 09:53

câu hỏi

một gen có số lượng liên kết hidro là 3600, tổng số nucleotit của gen là 3000. Tìm số lượng A, T, G, X?


1

1


Ngoc N

10 tháng 11 2019 15:13

Ta có : H =2A+3G=2A+2G+G=N+G thay số vào ta được : 3600=3000+G G=600 mà N=2A+2G thay số ta được 3000=2A+2×600 A=900 Do A=T ,G=X nên ta được T=A=900(nu) G=X=600(nu)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

di truyền cơ thể là gì

0

Lihat jawaban (2)