Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

19 tháng 12 2019 04:45

câu hỏi

một gen có chìu dài là 0.51micromet , trong đó A = 900 a. xác định số Nu của gen b.số Nu từng loại của gen * bên lề 1 xí* micromet kí hiệu là j???


0

1


Kim N

16 tháng 1 2020 15:19

micromet kí hiệu là um nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đột biến gen là gì

1

Lihat jawaban (1)

Cho em hỏi ý nghĩa lai 2 cặp tính trạng là gì a?

15

Được xác nhận