Square root
VBT
Calculator
magnet

Diệp N

14 tháng 6 2023 13:30

câu hỏi

Một gói kẹo có 6 cái được sắp xếp vào 3 túi .Gói kẹo có bao nhiêu cái kẹo như thế

Một gói kẹo có 6 cái được sắp xếp vào 3 túi .Gói kẹo có bao nhiêu cái kẹo như thế


14

2


Thanh N

15 tháng 6 2023 01:49

<p>Gói kẹo có số cái kẹo là:&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6×3=18 ( cái kẹo)&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số: 18 cái kẹo&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

Gói kẹo có số cái kẹo là: 

              6×3=18 ( cái kẹo) 

                      Đáp số: 18 cái kẹo 

          

Quang K

15 tháng 6 2023 09:58

<p>6×3=18&nbsp;</p>

6×3=18 

Khuất Q

01 tháng 8 2023 14:33

co so cai keo la: 6×3=18(cai keo) Dap so: 18 cai keo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789101112131415+98765432109874

4

Lihat jawaban (1)