Square root
VBT
Calculator
magnet

Hùngz B

21 tháng 10 2022 14:45

câu hỏi

một dung dịch bão hoà khí Co2 trong nước có pH=4 hãy giải thích và viết phương trình hóa học của Co2 với nước


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

21 tháng 10 2022 17:27

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Hóa 10 Bài giải chi tiết: Dung dịch bão hòa CO2 có pH = 4, nghĩa là dung dịch có tính axit yếu. Vì khí CO2 tác dụng với nước tạo thành axit cacbonic, là một axit rất yếu: CO2 + H2O → H2CO3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 438 : Clorofom là : A. CH 3 Cl B. CCl 4 C. CHCl 3 D. CH 2 Cl 2

0

Được xác nhận