Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng N

01 tháng 12 2019 05:07

câu hỏi

Một dây xích dài 2m nặng 20kg nằm trên sàn nhà. Tính công để kéo dài xích lên đến khi đầu dưới của dây xích bắt đầu rời khỏi sàn nhà.


0

1


Nguyễn V

12 tháng 4 2020 03:19

trọng lực của đây xích là: P=10m=10×20=200(N) Công thực hiện là: A=P×h=200×2=400(J)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một người khi hoạt động với công suất 1500W thì nâng được 1 vật nặng 60kg lên độ cao 12m trong 30 giây. Tính công máy thực hiện. Tính hiệu suất của máy.

25

Được xác nhận

Sau khi giặt quần áo xong, trước khi phơi người ta thường giũ mạnh quần áo để nước văng ra bớt. Hãy giải thích hiện tượng này.

0

Lihat jawaban (1)