Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiều N

30 tháng 10 2022 02:28

câu hỏi

Một dây dẫn làm bằng nicrom có điện trở suất , dài 10m, điện trở là 4 . Tính tiết diện của dây dẫn này?

Một dây dẫn làm bằng nicrom có điện trở suất , dài 10m, điện trở là 4 . Tính tiết diện của dây dẫn này?


3

1

Được xác nhận

H. Hoàng

03 tháng 11 2022 07:28

Được xác nhận

Xin chào em Kiều N, Đây là một bài tập thuộc Chương Điện học, bài Sự phụ thuộc của điện trở vào dây dẫn Bài giải chi tiết: điện trở suất của nicrom: 1,10×10−6 Tiết diện của dây dẫn là: R = ρ.l/s=> s =ρ.l/R=1,10×10−6.10/4=0,00000275(m^2) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cây không thuôc nhom cây co mach dân la

6

Lihat jawaban (2)