Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm N

31 tháng 10 2022 13:22

câu hỏi

Một dây dẫn bằng nikelin có chiều dài 100m, tiết diện 0,5mm² được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế là 120V. Tình điện trở của dây

Một dây dẫn bằng nikelin có chiều dài 100m, tiết diện 0,5mm² được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế là 120V. Tình điện trở của dây


16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 11 2022 08:43

Được xác nhận

<p>Xin chào Phạm N,&nbsp;</p><p>Câu này em xem lại bài điện trợ suất vật lý 9 nhé.&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết:&nbsp;</p><p>ρ=0,4*10^(-6) (nikêlin)&nbsp;</p><p>0,5mm^2 = 0,5*10^(-6) m^2&nbsp;</p><p>Ta có: R=ρ.l/S= 0,4*10^(-6).100 / (0,5*(10^-6))=80 (Ω)</p><p>Vậy đáp án chính xác là 80</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé</p><p>cảm ơn em</p>

Xin chào Phạm N, 

Câu này em xem lại bài điện trợ suất vật lý 9 nhé. 

Lời giải chi tiết: 

ρ=0,4*10^(-6) (nikêlin) 

0,5mm^2 = 0,5*10^(-6) m^2 

Ta có: R=ρ.l/S= 0,4*10^(-6).100 / (0,5*(10^-6))=80 (Ω)

Vậy đáp án chính xác là 80

Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé

cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(158+2655)-1548=

13

Lihat jawaban (2)