Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy V

12 tháng 2 2020 14:37

câu hỏi

một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 200N. Tính công suất của ngựa


3

1


Lê M

13 tháng 2 2020 06:49

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Công suất của ngựa được tính bằng: P = F.v = 200.9 = 1800W

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một vật có khối lượng 500g nằm yên trên mặt bàn A. Cho biết có những lực nào tác dụng lên vật B. Biểu diễn các lực đó, biết cường độ của lực được biểu diễn theo tỉ lệ 1Cm ứng với 2,5N

0

Lihat jawaban (1)