Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh M

26 tháng 10 2022 08:13

câu hỏi

Một con lắc đơn có chiều dài là 1m, dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là 10m/s2 .Tính chu kì dao động của con lắc đơn

 Một con lắc đơn có chiều dài là 1m, dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là 10m/s2 .Tính chu kì dao động của con lắc đơn

alt

7

1

Được xác nhận

H. Hoàng

27 tháng 10 2022 08:53

Được xác nhận

Xin chào em Khánh M, Đây là một bài tập thuộc Chương Dao động cơ, bài Dao động điều hòa Bài giải chi tiết: Chu kì dao động của con lắc đơn là: T=2π√(l/g)= 2π√(1/10) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật khối lượng 20 kg được coi là chất điểm đang đứng yên thì chịu tác dụng đồng thời của hai lực có độ lớn 4N và 5N và có phương hợp nhau góc 28° nằm trong cùng mặt phẳng song song với phương ngang. Sau 25 giây kể từ lúc bắt đầu tác dụng lực thì vật đi được quãng đường bao nhiêu

10

Lihat jawaban (2)