Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

29 tháng 7 2022 08:19

câu hỏi

một con lắc lò xo dao động với phwowng trình x=4cos(4bi t)cm.quẵng đường vật đi được trong thời gian 2,875s từ lúc t=0 là


1

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

li độ của một vật phụ thuộc vào thời gian theo phương trình x=12sinωt - 16sin³ωt. nếu vật dao động điều hoà thì gia tốc có độ lớn cực đại là bao nhiêu

5

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự có tần số tăng dần là A. tia X, tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại, sóng vô tuyến B. sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại, tử ngoại, tia X C.sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tử ngoại, hồng ngoại, tia X D.sóng vô tuyến, hồng ngoại , ánh sáng nhìn thấy, tử ngoại, tia X

2

Được xác nhận