Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh M

26 tháng 10 2022 08:09

câu hỏi

Một con lắc lò xo có khối lượng m= 100 g và độ cứng k= 100N/m, con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 5cm. Tại thời điểm t=0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Hãy xác định phương trình dao động điều hòa của con lắc .

 Một con lắc lò xo có khối lượng m= 100 g và độ cứng k= 100N/m, con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 5cm. Tại thời điểm t=0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Hãy xác định phương trình dao động điều hòa của con lắc .


2

1

Được xác nhận

H. Hoàng

27 tháng 10 2022 08:51

Được xác nhận

Xin chào em Khánh M, Đây là một bài tập thuộc Chương X, bài Y Bài giải chi tiết: ω=√(k/m) = 10√10 Phương trình dao động tổng quát x = Acos(ωt + φ) Tại t = 0 , x=0 theo chiều (-) => φ=π/2 x=5cos(10√10t+π/2) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật khối lượng 20 kg được coi là chất điểm đang đứng yên thì chịu tác dụng đồng thời của hai lực có độ lớn 4N và 5N và có phương hợp nhau góc 28° nằm trong cùng mặt phẳng song song với phương ngang. Sau 25 giây kể từ lúc bắt đầu tác dụng lực thì vật đi được quãng đường bao nhiêu

10

Lihat jawaban (2)