Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh M

26 tháng 10 2022 08:09

câu hỏi

Một con lắc lò xo có khối lượng m= 100 g và độ cứng k= 100N/m, con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 5cm. Tại thời điểm t=0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Hãy xác định phương trình dao động điều hòa của con lắc .

 Một con lắc lò xo có khối lượng m= 100 g và độ cứng k= 100N/m, con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 5cm. Tại thời điểm t=0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Hãy xác định phương trình dao động điều hòa của con lắc .


2

1

Được xác nhận

H. Hoàng

27 tháng 10 2022 08:51

Được xác nhận

Xin chào em Khánh M, Đây là một bài tập thuộc Chương X, bài Y Bài giải chi tiết: ω=√(k/m) = 10√10 Phương trình dao động tổng quát x = Acos(ωt + φ) Tại t = 0 , x=0 theo chiều (-) => φ=π/2 x=5cos(10√10t+π/2) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Người ta truyền nhiệt lượng 100J cho một chất khí thì thực hiện được 30J . Khi đó nội năng của chất khí… A : tăng 70J B : giảm 70J C : tăng 130J D : giảm 130J

2