Square root
VBT
Calculator
magnet

Ng N

16 tháng 12 2022 05:46

câu hỏi

Một con ốc sên leo lên một cái cây cao 8m. Trong mỗi ngày(24 giờ),12 giờ đầu tiên ốc sên leo lên được 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m.Quy ước quãng đường mà ốc sên leo lên 3m là, 3m quãng đường ốc sên tụt xuống 2m là-2m

Một con ốc sên leo lên một cái cây cao 8m. Trong mỗi ngày(24 giờ),12 giờ đầu tiên ốc sên leo lên được 3m, rồi 12  giờ sau nó lại tụt xuống 2m.Quy ước quãng đường mà ốc sên leo lên 3m là, 3m quãng đường ốc sên tụt xuống 2m là-2m


9

1


Phương T

16 tháng 12 2022 07:21

<p>a) Quãng đường mà ốc sên leo được trong một ngày (24 giờ) được biểu thị bằng phép tính là:&nbsp;</p><p>3 + (– 2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;(m)</p><p>Quãng đường mà ốc sên leo được trong 2 ngày được biểu thị bằng phép tính là:&nbsp;</p><p>[3 + (– 2)] . 2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(m)</p><p>b) Sau 5 ngày, ốc sên leo được số m là:&nbsp;</p><p>[3 + (– 2)] . 5 = 5 (m)&nbsp;</p><p>c) Vì cây cao 8 m nên số giờ để ốc sên leo được 8 m chính là số giờ ốc sên chạm đến ngọn cây.&nbsp;</p><p>Trong mỗi ngày, 12 giờ đầu tiên ốc sên leo được 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m.</p><p>Vậy sau 1 ngày (24 giờ) ốc sên sẽ leo được 1 m</p><p>Đến hết ngày thứ 7 (7 . 24 = 168 giờ) ốc sên leo được: 1 . 7 = 7 (m)</p><p>Sang ngày thứ 8, 12 giờ đầu ốc sên leo được 3 m, mà ốc sên chỉ cần leo thêm 1 m nữa là được 8 m (chạm tới ngọn cây). Thời gian để ốc sên leo được thêm 1 m nữa là: 12 : 3 = 4 (giờ)</p><p>Do đó trong 4 giờ đầu của ngày thứ 8, ốc sên leo được thêm 1 m nữa là được 8 m (chạm tới ngọn cây).</p><p>Nên tổng số giờ: 168 + 4 = 172 giờ.</p><p>Vậy sau 172 giờ leo cây thì ốc sên chạm đến ngọn cây.&nbsp;</p>

a) Quãng đường mà ốc sên leo được trong một ngày (24 giờ) được biểu thị bằng phép tính là: 

3 + (– 2)       (m)

Quãng đường mà ốc sên leo được trong 2 ngày được biểu thị bằng phép tính là: 

[3 + (– 2)] . 2         (m)

b) Sau 5 ngày, ốc sên leo được số m là: 

[3 + (– 2)] . 5 = 5 (m) 

c) Vì cây cao 8 m nên số giờ để ốc sên leo được 8 m chính là số giờ ốc sên chạm đến ngọn cây. 

Trong mỗi ngày, 12 giờ đầu tiên ốc sên leo được 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m.

Vậy sau 1 ngày (24 giờ) ốc sên sẽ leo được 1 m

Đến hết ngày thứ 7 (7 . 24 = 168 giờ) ốc sên leo được: 1 . 7 = 7 (m)

Sang ngày thứ 8, 12 giờ đầu ốc sên leo được 3 m, mà ốc sên chỉ cần leo thêm 1 m nữa là được 8 m (chạm tới ngọn cây). Thời gian để ốc sên leo được thêm 1 m nữa là: 12 : 3 = 4 (giờ)

Do đó trong 4 giờ đầu của ngày thứ 8, ốc sên leo được thêm 1 m nữa là được 8 m (chạm tới ngọn cây).

Nên tổng số giờ: 168 + 4 = 172 giờ.

Vậy sau 172 giờ leo cây thì ốc sên chạm đến ngọn cây. 

Ng N

16 tháng 12 2022 12:33

Đúng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

8

Được xác nhận