Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh L

22 tháng 5 2022 02:56

câu hỏi

Một con cá có đuôi nặng 250 g , đầu nặng bằng đuôi và nửa thân , thân nặng bằng đầu và đuôi . Hỏi có cá nặng bao nhiêu ki lô gam


6

3


T. Minh

23 tháng 5 2022 07:03

Đầu nặng bằng đuôi và nửa thân. Nên thân nặng bằng 2 đầu trừ 2 đuôi. Ngoài ra, thân còn nặng bằng đầu và đuôi. Nên đầu nặng bằng 3 đuôi là 3x250=750(gam) Thân nặng bằng 750+250=1000(gam) Con cá nặng bằng 750+1000+250=2000(gam)=2(kg) ĐS: 2 kg.

Quang K

28 tháng 6 2022 13:42

bằng 2000

Pham T

24 tháng 10 2022 14:40

<p>2 kg</p>

2 kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12×4????

3

Lihat jawaban (1)